Varför betalar företag för undersökningar?

Det låter nästan för bra för att vara sant - att kunna jobba hemifrån och tjäna pengar genom att svara på undersökningar. Det finns en del fejksajter som utnyttjar användarna, men många andra sajter är helt legitima. Man registrerar sig, får undersökningar skickade till sin mejl och fyller i dem och samlar poäng som kan bytas ut mot pengar och presentkort.

Betalda undersökningar

Hur kommer det sig att företag kan tänka sig att betala för att man fyller i deras undersökningar? Det är för att enkäter och frågeformulär som konsumenter fyller i ger företagen snabb och billig kunskap om marknaden. Genom att samla in uppgifter och åsikter kan de förstå sin kundkrets bättre.

Ett företag som skriver och programmerar kod kan till exempel få reda på vad som är viktigast för kunder som använder deras app: är det att appen är billig, att den är lätt att använda eller att den ser bra ut? Ett annat bolag har behov att hålla sig uppdaterat på trender och mode. Det kan vara en restaurangkedja som behöver veta om det kommer löna sig att lansera en ny glutenfri rätt.

Att betala någon för att fylla i en undersökningar försäkrar dem även om att urvalet av de som svarar är representativt. Om de samlar in undersökningar endast från personer som frivilligt fyller i dem kan resultaten komma att bli snedvridna, eftersom de som svarar antagligen har ett speciellt intresse av produkten eller tjänsten. Om ett företag som säljer ekologiska produkter betalar en större grupp konsumenter att säga vad de tycker om ekologisk mat får de veta både varför konsumenterna köper deras produkter och varför de inte gör det. Skulle de ha frågat endast sina kunder, skulle de inte veta varför vissa andra konsumenter väljer att inte köpa ekologiskt.

Men under vilka omständigheter är företag så intresserade av information den här typen av att de är beredda att betala?

arför betalar företag för undersökningar?

Företaget vill förbättra en produkt

I vissa fall vill ett företag helt enkelt få en generell uppfattning om vad konsumenten känner och tycker om deras produkt eller tjänst. En existerande produkt kommer inte sälja för alltid eftersom kundens behov och preferenser hela tiden förändras. Företag behöver därför med jämna mellanrum utvärdera sina produkter och tjänster.

I andra fall är företaget intresserat av att anpassa en produkt eller tjänst till en specifik målgrupp. Det är därför man alltid fyller i information om sig själv innan man fyller i undersökningar, så att undersökningarna är relevanta för den målgrupp man tillhör. Ett företag som erbjuder språkresor är framförallt intresserade av att veta vad som lockar ungdomar som är mellan 13 och 21 år gamla att köpa en språkresa. De har inget behov av att veta vad en medlålders man utan barn tycker om språkresor. Det är detta som menas med målgrupp.

Ibland behöver företag även utföra kvalitetstester på sina produkter. Det är i dessa fall som de skickar hem prover till dem som går på med att delta i undersökningen. Ett företag som lanserat ett nytt smink vill veta om det håller bra standard i jämförelse med annat smink. De har redan gjort flera labbtester, men det är lika viktigt för dem att få reda på vad deras potentiella köpare tycker.

Företaget vill utveckla och utöka sin marknad eller kundkrets

Ett företag är nästan alltid intresserat av att öka sin vinst, inte bara av att behålla den på samma nivå. För att göra det behöver de få en förståelse för vilka marknader de kan lansera en produkt eller tjänst till. Ett exempel är om ett mjukvaruföretag har utvecklat ett spel som ger spelaren ett större ordföråd. De behöver veta vem som är mest intresserad av spelet för att kunna veta vem de bör sikta in sin reklam på. Är det elever, föräldrar eller skolor? Genom att betala för undersökningar utrönar de att det är framförallt föräldrarna som är villiga att betala för ett ge sina barn ett försprång i skolan. De har hittat sin målgrupp.

Samma mjukvaruföretag vill veta om det finns något behov inom mjukvarumarknaden som inte fylls av existerande tjänster och produkter. Genom fler undersökningar får de veta att människor ofta känner att deras produktivitet påverkas negativt av att de blir distraherade när de jobbar på datorn. De börjar därför utveckla ett program som under en viss tid stänger av de funktioner som kunden inte behöver för att arbeta, så att de kan fokusera bättre. De har hittat en ny produkt som de kan sälja för att göra en större vinst.

Att inte ha tillräcklig kunskap om sin marknad eller målgrupp kan ha förödande konsekvenser för ett företag, något Coca-Cola lärde sig under 80-talet. De feltolkade sin marknadsundersökning, som bland annat bestod av prover, och lanserade “New Coke” som var baserat på ett nytt recept. Försäljningen av Coca-Cola sjönk dramatiskt innan de återinförde det gamla receptet.

Mellan 60 och 45% av alla produkter som lanseras blir framgångsrika och helst vill företagen veta vilka produkter det blir innan de har lagt ner för mycket tid och pengar på att utveckla dem.

Företaget vill bygga förtroende och etablera en relation med kunden

Företaget vill bygga förtroende och etablera en relation med kunden

Undersökningar är även ett sätt att kommunicera med kunder eller potentiella kunder. Ju mer en individ exponeras för en produkt eller tjänst, desto mer troligt är det att han eller hon sedan betalar för den. Genom att be om kundens åsikt bygger företaget dessutom ett förtroende hos sin kund, som känner att dess åsikt är värdefull för företaget. Kunden känner sig uppskattad och mer välvilligt inställda gentemot företaget, speciellt om han ellerhom får betalt för sin omdöme.

Företaget vill samla stoff till reklam

Fakta är fascinerande. Marknadsundersökningar får uppmärksamhet både i media och på nätet. Om resultaten publiceras i en lättillgänglig form, såsom infografik eller statistik, är det vanligt att det skapar en hel del intresse. Det är inte sällan som undersökningarna får för allmänheten oväntade resultat. För företaget innebär detta gratis reklam.

I vissa undersökningar får man skriva sina egna kommentarer, inte bara fylla i sin åsikt på en skala från ett till fem. Dessa kommentarer kan vara väldigt värdefulla. Om företaget hittar en formulering som de tycker speciellt mycket om kan de komma att använda den i reklam av olika typer. I vissa fall måste de be personen som skrev om lov, men i andra fall stipuleras det i villkoren att företaget har upphovsrätt på det som uttrycks i undersökningen. De kan använda en mening eller ett helt stycke, både i reklam till allmänheten och när de vill marknadsföra sig till andra företag.

Det finns många anledningar till att ett företag betalar för att få en undersökning ifylld. Något som vid första ögonkastet kan verka för bra för att vara sant visar sig vara något som både företag och individ tjänar på.

skriver för PanelSök.