Testa produkter – hur funkar det?

OBS! Den här artikeln vänder sig mot företagare som funderar på att testa sina produkter innan lansering. Om du är konsument och är intresserad av att testa produkter, klicka här för rätt information.

Att låta konsumenter testa en produkt för att sedan ge betyg eller omdöme om produkten är ett smart marknadsföringsknep. Denna typ av produkttest ska dock inte blandas ihop med den typ av produkttester som man gör inom många branscher för att ta reda på ifall produkter följer gällande säkerhetskrav och liknande.

Ger gratis marknadsföring

Testa joghurt
Genom att låta konsumenterna, de tilltänkta köparna av företagets produkter, testa produkterna i sin rätta miljö så märker ni som företagare snabbt ifall era produkter är omtyckta och populära, liksom om de faktiskt fyller ett behov på marknaden. På så sätt kan produkttester vara ett sätt att få reda på ifall ni bör satsa på tillverkning eller utveckla produkten vidare innan eventuell masstillverkning. Om ni tänker på detta sätt så framgår det snart att det faktiskt är lönsamt med produkttester. Många företagare brukar annars vara tveksamma till produkttester eftersom de är rädda för de extra kostnader som det faktiskt innebär att skänka iväg ett antal produkter helt gratis till kunder. Men faktum är att man ofta kan få tillbaka denna kostnad eftersom produkttesterna många gånger faktiskt ger gratis marknadsföring tillbaka.

Ni får ha i åtanke att om ni släpper iväg en produkt för snabbt till marknaden så riskerar ni att produkten inte uppfyller konsumenternas behov eller att produkten har ett antal utvecklingsmöjligheter som borde uppfyllas innan den är redo för försäljning. Då riskerar ni att ha släppt iväg en dålig produkt som antingen inte säljer, eller som till och med skadar företagets varumärke. Genom att anlita ett antal produkttestare kan ni istället både få vetskap om eventuella utvecklingsområden för produkten samt få gratis marknadsföring genom att produkttestarna berättar om produkten för sin familj, vänner, bekanta, skriver om den på sin blogg eller på sociala medier samt att ett eventuellt marknadsföringsföretag också pushar för produkten via deras medier.

Värdefull feedback om produkten

Ingen kan bättre än de potentiella köparna beskriva fördelar, nackdelar och utvecklingsmöjligheter för en viss produkt. På så sätt får ni som företagare värdefull feedback som ni kan ta till er i produktutvecklingen. Kanske får ni också tips på alternativa användningsområden för produkten, liksom tips på målgrupper ni inte ens har tänkt på att marknadsföra er till. Eller tips på hur ni kan förändra produkten så att den blir ännu mer attraktiv för konsumenterna. Kanske har den fel färg, fel design, fel förpackning eller fel pris. Genom att ändra på det som produkttestarna föreslår så kan ni på så sätt ha möjlighet att sälja mer och därigenom också tjäna mer på produkterna i slutändan, än om ni hade släppt iväg dem direkt till marknaden utan att låta konsumenterna testa produkterna först.

Hur går man tillväga med produkttester?

Marknadsföring
Om ni tycker att produkttester låter som någonting som är värt att prova på, så är ett tips att ni vänder er till något av de företag på marknaden som låter konsumenter testa produkter gratis. Genom att exempelvis vända sig till Buzzador, Toluna eller Smartson så når ni ut till ett stort antal potentiella produkttestare på en och samma gång. Dessutom behöver ni inte själva fundera på att rekrytera produkttestare eller fundera på hur ni ska lägga upp och genomföra själva testerna, utan det kan ni istället bolla med marknadsföringsföretaget som också har en stor erfarenhet från tidigare produkttester och som kan tipsa om hur man gör på bästa sätt rent praktiskt med testerna.

Dessutom kan ni dra nytta av marknadsföringsföretagets enorma kundregister och stora erfarenhet kring produkttester. De har till exempel vanligen mallar för hur konsumenterna ska delge sina omdömen och kommentarer. Genom att använda dessa och eventuellt modifiera om dem, så kan ni spara in såväl tid som pengar jämfört med att skapa era egna.

Tillsammans med marknadsföringsbolaget kan ni också välja vilken produkttestningsmetod ni ska använda er av och hur produkttestarna ska förmedla sina tankar, åsikter, kommentarer och omdömen tillbaka till ert företag. Om ni inte vill använda er av ett marknadsföringsföretag kan ni söka efter produkttestare själva, på er hemsida, bland tidigare kunder, på Facebook, genom annonser i butiker eller liknande.

Vilka kan testa produkter?

Som företag tjänar ni bäst på att erbjuda era potentiella kunder möjligheten att testa era produkter. Ni får de bästa och ärligaste omdömena från sådana produkttestare som själva ingår i den potentiella målgruppen för era produkter. Om ni säljer barnvagnar så bör ni således vända er till barnfamiljer och inte till pensionärer när ni söker efter personer som vill prova era produkter och ge omdömen om dem. Tänk också på att ni kan behöva nischa in er ytterligare, exempelvis mot barnfamiljer som bor i storstäder snarare än barnfamiljer i stort, eller mot sportiga barnfamiljer eller barnfamiljer med en högre inkomst. Men tänk också på att det finns en fara i att nischa in sig för mycket eller bestämma målgrupp utifrån ett allt för snävt tänk. Kanske finns det i själva verket fler potentiella målgrupper än ni själva tror.

Så går testet till

När ni har valt vilket sätt ni vill söka efter produkttestare på och definierat målgrupp för era produkttestare så är nästa steg helt enkelt att skicka ut själva produkten tillsammans med en instruktion för hur ni vill att testet ska gå till. Ni måste också bestämma er för om produkttestaren får behålla produkten efter testet eller om han eller hon ska skicka tillbaka den och då bör ni betala returportot.

Olika metoder för produkttester

Det finns olika metoder eller tekniker vad gäller produkttester. Det vanligaste är en helt vanlig produktutvärdering, vilket innebär att ni skickar en produkt hem till en konsument som därefter provar den under en tid och sedan ger sitt omdöme om produkten. En annan vanlig metod för produkttest är när konsumenten testar produkten tillsammans med exempelvis två andra, likartade produkter för att jämföra deras funktioner och se fördelar och nackdelar med de olika varianterna. Blindtest är en annan teknik som används där konsumenten exempelvis får testa flera olika sorters livsmedel, men utan att veta vilken sort och tillverkare han testar. Företag som har gjort en förbättring av en tidigare produkt kan låta konsumenter testa båda produkterna, en i taget, för att sedan kommentera vad som skiljer de båda produkterna åt och ge omdöme om vilken av dem som är bäst.