Jobb för dig under 18 år

Visst är det toppen att tjäna ihop sina egna pengar för att kunna köpa något som man gärna vill ha. Men det finns regler som bestämmer vad man får jobba med, och hur mycket man får jobba, när man inte har hunnit fylla 18 år. Reglerna är till för att skydda barn och ungdomar i Sverige från att tvingas utföra arbetsuppgifter som kan påverka hälsan och skolarbetet i längden. Är du:

• Under 13 år?
• Mellan 13 och 16 år?
• Mellan 16 och 18 år?

Det är Arbetsmiljöverket som bestämmer över både barn och vuxnas arbetssituation. Det är viktigt att det finns regler som bestämmer hur mycket man får jobba, och hur det ska se ut på arbetsplatsen, så att människor inte skadas eller blir sjuka på grund av att arbetet är för tungt eller farligt. När du är under 18 år, kallas det att du är minderårig, och det finns även regler som delar upp minderåriga i olika åldersgrupper.

Barn eller Ungdom?

Reglerna är lite olika för minderåriga, beroende på om man räknas som barn eller ungdom. Är man yngre än 16 år, räknas man som barn, och får utföra lättare arbetsuppgifter. Fyller man 16 år under året, räknas man som ungdom, och får utföra lite andra arbetsuppgifter än när man var barn, och man får även jobba upp till 40 timmar per vecka precis som vuxna får göra.


"Minderårig" är en person som inte har fyllt 18 år. Generellt sett får en minderårig aldrig jobba mellan midnatt och klockan fem på morgonen! En minderårig måste också få ha rast efter minst fyra och en halv timmes arbete, och utöver det pauser, som till exempel fikapauser.

"Yngre barn" är en minderårig som inte har fyllt 13 år. Det är målsman, exempelvis föräldrarna, som bestämmer arbetstiderna för yngre barn som arbetar inom familjen. Barn får inte jobba mellan klockan 22.00 och klockan 06.00, och får jobba som mest två timmar per skoldag, och sju timmar per skolfri dag. Det finns också regler som bestämmer maxantalet arbetstimmar totalt under veckan, och hur mycket barn måste få vara lediga från arbete.
 

"Äldre barn" är en minderårig som har fyllt 13 år och som inte är en ungdom. Äldre barn får jobba med lättare arbetsuppgifter utanför familjen. I övrigt gäller samma regler som för yngre barn.

"Ungdom" är en minderårig som har gått ut grundskolan och som fyller minst 16 år under året.En ungdom får jobba 8 timmar om dagen och upp till 40 timmar per vecka, så länge det inte hindrar skolundervisningen. Men man måste också få lov att ha 12 timmars sammanhängande vila från jobbet under dygnet.

(Källa: Arbetsmiljöverket)

Vad får man göra då?

Det är inte bara arbetstider som skiljer mellan barn och ungdomar, utan även vilken sorts arbetsuppgifter man får utföra. Yngre barn får till exempel bara jobba inom familjen med mycket lätta och ofarliga uppgifter, och får inte skriva avtal med utomstående arbetsgivare. Äldre barn får jobba för utomstående arbetsgivare med målsmans samtycke, men bara utföra lätta arbetsuppgifter som inte är fysiskt eller psykiskt tunga. Ungdomar får inte jobba med arbetsuppgifter som innebär vissa risker. I några fall är det okej, men bara om samma uppgifter ingår i skolundervisningen. Här kommer några tips på vad man kan jobba med:


Yngre barn, upp till 13 år

Innan du har fyllt 13 år får du bara jobba inom familjen. Kom ihåg att det är målsman, exempelvis dina föräldrar, som bestämmer om du får jobba, med vad du får jobba, och hur mycket du får jobba!

Trädgårdsarbete, som till exempel att rensa ogräs eller kratta löv.

Bärplockning och svampplockning.

Hjälpa till med djurskötsel, till exempel utfodring eller borstning.

Sälja jultidningar och liknande, om det är tidsbegränsat och kan räknas som hobby.


Äldre barn, från 13 år

När du har fyllt 13 år kan du börja leta efter arbetsgivare utanför familjen. Men det är fortfarande din målsman, exempelvis dina föräldrar, som måste ge tillstånd till arbetet, och som bestämmer över de pengar som du tjänar in! Du kan till exempel sätta upp lappar på anslagstavlan i mataffären, där du skriver vad du kan hjälpa till med. De arbetsuppgifter du får göra får inte vara fysiskt eller psykiskt ansträngande, som till exempel tunga lyft eller i våldsamma miljöer. Du får heller inte hantera företagets pengar, eller sälja tobak och alkohol. Men du får:

Vara medlem i undersökningspaneler och delta i betalda undersökningar på Internet. En del har trettonårsgräns, andra har femtonårsgräns. I användarvillkoren för varje panel finns tydliga regler för vilken åldersgräns som gäller. Börja tjäna pengar med betalda undersökningar nu!

Sitta barnvakt, så länge arbetstiden håller sig inom ramarna för vad som är tillåtet.

Vara hund- eller kattvakt, eller rasta hundar.

Erbjuda lättare trädgårdsarbete, som till exempel att rensa ogräs.

Jobba i affär, om det inte är med tunga lyft eller med att stå i kassan!

Jobba med enklare arbetsuppgifter på restaurang.

Dela ut reklam.


Ungdom, från 16 år

Den som har fyller 16 år under kalenderåret räknas inte som barn längre, utan som ungdom, och då är det lite andra regler som gäller. Du bestämmer till exempel själv över de pengar du tjänar in, och du får jobba upp till 40 timmar per vecka, vilket är en normal arbetsvecka för vuxna. Du får också ha normala arbetsuppgifter som är lite svårare än när du var barn. Men du får fortfarande inte jobba med saker som är farliga och som innebär risker, och ditt arbete får inte hindra din skolgång. Om vissa riskfyllda arbetsmoment ingår i din skolundervisning, så kan du få jobba med dessa om du gör praktik på ett företag. Andra saker du kan jobba med är:

Vara medlem i undersökningspaneler och delta i betalda undersökningar på Internet.

Jobba i affär.

Jobba på restaurang.

Jobba med ofarliga arbetsuppgifter på fabrik.

Dela ut reklam.

Erbjuda trädgårds- eller parkarbete, som till exempel att klippa gräs.

Att göra praktik på ett företag innebär att man får utföra olika arbetsmoment och vara en del av företaget, utan att få betalt. Det som är bra med praktik är att man får kontakt med olika företag och får lära sig hur de fungerar. Om man har gjort ett bra intryck så har man större chans att få anställning hos dem, om man söker jobb hos dem senare. Men det är också viktigt att praktiken verkligen ger dig någonting i utbyte, i form av erfarenhet eller nya kunskaper, och att det inte bara blir ett gratisarbete som pågår under en alldeles för lång period.

Vad kan man tjäna som minderårig?

Minderåriga har inte samma skydd som vuxna när det gäller lön, och lönen kan därför variera jättemycket beroende på vad man gör och vem man arbetar för. Det är därför mycket viktigt att noga ta reda på vad man kommer att tjäna innan man börjar med arbetsuppgifterna, så att man inte blir lurad. Här är ju en klar fördel med att låta målsman vara med och bestämma över arbetet, eftersom den som är vuxen många gånger har mycket erfarenhet av arbete och löner.
Behöver du skatta på pengarna du tjänar online?
När man deltar i betalda undersökningar på Internet, får man alltid veta i förväg vad man kommer att tjäna i förhållande till den tid det tar, innan man bestämmer sig. Betalningen är lika för alla oavsett ålder, och varierar från några kronor upp till 50 kronor per undersökning.

Minderåriga och skolungdomar som tjänar mindre än 18 824 kr per år, betalar inte skatt. Den som tjänar 18 824 kr och mer per år, betalar skatt på inkomsten.

(Källa: Skatteverket)

Att tänka på när det gäller avtal

Man måste ha fyllt 18 år för att få skriva under ett avtal själv. När du är minderårig måste alltså din målsman, exempelvis dina föräldrar, godkänna de avtal som du ingår med en arbetsgivare. Det kan ju kännas tryggt att diskutera igenom arbetstider, arbetsuppgifter och löner med någon som har erfarenhet.

Det är lätt att bli lurad, men det finns också många ställen att vända sig till för att få hjälp med att reda ut lagar och villkor. Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Barnombudsmannen och de olika fackförbunden har allesammans faktasidor på Internet med bra och nyttig information, som vänder sig både till dig som minderårig, och till den som är arbetsgivare. Att tjäna sina egna pengar är en härlig och nyttig erfarenhet.

Lycka till!