MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

Marknadsundersökningar används av företag för att ta reda på vad deras konsumenter eller potentiella konsumenter tycker om deras produkt eller tjänst. Ofta använder företag sig av marknadsundersökningar inför lanseringen av ny produkt eller tjänst för att sedan kunna sammanställa resultatet och utvärdera om de behöver göra förändringar innan själva lanseringsdagen.

Vilken information söker du?

• Vad är en marknadsundersökning?
• Vad är kvantitativa undersökning?
• Vad är kvalitativa undersökning?
• Vilka arbetsuppgifter har man?
• Paneler
• Telefonundersökningar
• 5 steg till medverkande i marknadsundersökningar
• Vilka egenskaper bör man ha?
• Hur får man jobb inom marknadsundersökningar?
• Hur mycket kan man tjäna?
• Hur blir man en Mystery Shopper?
• Hur använder sig företagen av resultaten?
• Att tänka på

Vad..

Vad är en marknadsundersökning?

En marknadsundersökning är en undersökning som visar vad konsumenter tycker om ett företags produkter, tjänster, service och om de snvänder sig av dem. En marknadsundersökning riktar oftast in sig på en särskild målgrupp, till exempel kvinnor mellan 25 – 45 år. Men de kan även vara ännu mer specifika än så, som kvinnor i en särskild åldersgrupp som bor och arbetar i storstäder, har barn, tjänar mer än 20 000 i månaden och äger en bostadsrätt. Eller män mellan 45 – 65 som bor i glesbyggd, är ensamstående och pensionssparar.

Marknadsundersökning

Det finns oräkneliga olika kombinationer, eller såkallade parametrar som kan bestämma vilken grupp av människor som företaget vill undersöka. Allt beror på vad företaget vill veta och vilken grupp det blir intressant att undersöka för att få den informationen. Företagen beställer marknadsundersökningar av företag som är specialiserade på att ta fram information på det här sättet. En marknadsundersökning görs alltid utifrån vissa vetenskapliga principer. I Sverige finns det speciella riktlinjer för hur man genomför en marknadsundersökning för att den ska vara trovärdig, det vill säga att den har utförts enligt vissa etiska principer att informationen har hanterats på rätt sätt. Det är för att allmänheten ska kunna känna sig trygga med att det undersökningen visar stämmer med verkligheten. Om du vill veta mer om vad marknadsundersökningar är och se exempel på gjorda marknadsundersökningar läs den här artikeln.

Vad är kvantitativa undersökningar?

Det finns två olika typer av marknadsundersökningar. Kvantitativa undersökningar är undersökningar som visar i siffror hur många som tycker någonting och där resultatet oftast omvandlas till procent. Då är frågorna utformade så att det finns vissa svarsalternativ. Då kan undersökningen till exempel visa att 34% av alla kvinnor mellan 25 – 45 år som äger en bostadsrätt drömmer om att köpa hus. Eller att 15% av alla män mellan 45 – 65 år som pensionssparar vill använda pengarna till att resa när de går i pension.

Naturligtvis går det inte att fråga alla män mellan 45 – 65 och som pensionssparar hur de har tänkt använda pengarna när de går i pension. Då gör man ett såkallat statistiskt urval. Det finns regler för hur många i den gruppen som man måste ställa frågorna till för att undersökningen ska vara relevant. Dessutom bör företaget redovisa, när de sammanställer undersökningen, hur många som har tillfrågats. Till exempel 1 000 män i den här speciella gruppen. Det gör att den som läser resultaten kan bilda sig en uppfattning om vad det innebär att 15% av 1 000 tillfrågade män har svarat att de vill ut och resa.

Kvantitativ marknadsundersökning

Den här typen av undersökningar brukar genomföras via telefon, post eller internet. Den mest kända typen av kvantitativa undersökningar är såkallade väljarbarometerar (alltså inte en marknadsundersökning). Det är när personer tillfrågas om hur de kommer att rösta, så att partierna, tidningarna och befolkningen får veta hur de olika partierna ligger till. Har de ökat sitt stöd eller har det minskat?

Vad är kvalitativa undersökningar?

Den andra typen av undersökningar kallas Kvalitativa undersökningar. Det innebär att man ställer frågor som de som deltar i undersökningen får ge sina egna svar på. Då är frågan utformad tillexempel som: Vad planerar du att använda de extra pengar du har sparat till när du går i pension? Och svaret kan då bli: Jag ska flytta utomlands. Eller: Jag vill kunna satsa på min hobby.

Kvalitativ marknadsundersökning

Vid den här typen av undersökningar gäller såklart det samma som vid kvantitativa undersökningar, ett visst antal människor blir tillfrågade och får representera befolkningen. Då rör det sig ofta om en mindre grupp männsikor som ses för ett samtal, i såklallade fokusgrupper. Samtalet brukar oftast ta en eller ett par timmar och leds av en person som kallas för moderator. Moderatorn styr samtalet, ställer frågorna och ser till att alla får komma till tals. Meningen med den här typen av undersökningar är att få en djupare kunskap om hur deltagarna i undersökningen tänker, tycker och agerar. Den kunskapen får man genom att ställa följdfrågor och låta deltagarna berätta fritt. Moderatorn tar anteckningar. Kvalitativa undersökningar kallas också för djupintervjuer.

Det kan till exempel vara så att diskussionen handlar om en ny produkt, och då får deltagarna smaka på produkten, titta lukta – använda alla sinnen, och sedan berätta vad de tyckte om färg, lukt, smak, konsistens, förpackning och så vidare. Om du vill delta i djupintervjuer eller kvalitativa undersökningar läs vår artikel om Marknadsundersökningar i Stockholm.

En telefonbuss, eller omnibus som det också kallas, är när flera företag går ihop och gör en undersökning. Då delar de på kostnaden och får alla bidra med ett antal frågor som de vill ha svar på. Då intervjuas ofta ett såkallat representativt urval för befolkningen, som är 15 år eller äldre och som är helt anonyma. Många undersökningar utförs ute på stan. Du har säkert varit med om att någon kommer fram till dig och frågar om de får ställa några frågor.

Delta i Marknadsundersökningar

 

Vilka arbetsuppgifter har man?

En person som jobbar med att delta i marknadsundersökningar har på något sätt anmält intresse på till exempel en sajt där ett företag söker personer som vill vara med i marknadsundersökningar. Eller så har de kontaktat ett företag som genomför marknadsundersökningar. Det lättaste sättet att få ett flöde i att delta i undersökningar är att vara med i undersökningar som görs på nätet. Det finns flera sajter som söker personer som vill registrera sig för att vara med i undersökningar. Googla ”vara med i marknadsundersökning”, så ska du se att du får napp. Om du vill delta på internet är allt du behöver göra att registrera dig med PanelSök.

Paneler

Undersökningar som görs i grupp hos företaget tar mer tid i anspråk eftersom du måste ta dig till platsen, vara med i samtalet under ett par timmar och sedan resa hem igen. Många företag som är specialiserade på att genomföra marknadsundersökningar använder sig av en såkallad panel. Om du har tackat jag till att ingå i en panel innebär det att du går med på att stå till företagets förfogande för återkommande undersökningar. Fördelarna med paneler är att företagen kan följa hur någonting utvecklas över tid; till exempel om de som svarar visar att de är nöjdare med någonting som de var missnöjda med i en tidigare undersökning. Att ha paneler ger dessutom fördelen att det tar kortare tid att genomföra en undersökning, när företaget redan har kontakt med personer som är villiga att svara. Idag har många företag på marknaden sin egen panel. Till exempel har Ving-resor en panel med 30.000 personer som har anmält intresse om att vara med och som får svara på frågor om resande mellan 4 – 6 gånger per år.

Paneldeltagande

Telefonundersökningar

De som jobbar med att genomföra marknadsundersökningar i form av djupintervjuer är nästan alltid proffs. Men det finns också möjlighet att jobba som marknadsundersökare utan att ha en utbildning i statistik eller liknande. Flera företag söker personer som kan genomföra undersökningar till exempel via telefon. Då ringer du upp de som slumpvis valts ut för att delta i en undersökning, för att de passar in på kriterierna för den grupp man vill undersöka, och ställer de frågor som finns på det utformade formuläret. Du kan jobba hemma med det finns också några större företag där du jobbar på plats, som SIFO, Synnovate, med flera.

Det kan också vara så att de personer som ska intervjuas redan har blivit tillfrågade om de kan tänka sig att ställa upp i en viss undersökning. Då får du namn och kontaktuppgifter till personerna och ansvarar själv för att kontakta dem och boka en tid för möte, antingen hemma hos intervjupersonen eller på till exempel ett cafè. Du får även själva underlaget för intervjun, frågorna på papper som ska fyllas i. Sedan genomför du intervjun och skickar de ifyllda papprena tillbaka till företaget som genomför undersökningar. Den här typen av intervjuer görs ibland även via telefon.

På stan

Det kan också vara så att du och oftast några andra anlitas av ett företag för att stå utanför en viss plats, eller röra er inom ett speciellt område, för att ställa frågor till människor som vistas på platsen. Det kan handla om att fånga upp personer som är och ser en viss föreställning eller sportevenemang på en arena. Då vill till exempel arrangörerna veta vad de tyckte om kvällens föreställning eller evenemanget. Det kan också handla om ett evenemang som går av stapeln på till exempel ett torg i en stad, och där ni ska vara på plats för att ställa frågor till besökarna. Då har du först utrustats med undersökningarna i pappersform och penna. Sedan raggar du upp folk och frågar om de vill vara med och svara och lämnar sedan de ifyllda undersökningarna till den som leder teamet. Ibland är undersökningarna anonyma, men det som nästan alltid ställs som första frågor i kompendiet är frågor om kön och ålder och kanske bostadsort.

5 steg till att vara med i marknadsundersökningar

Tänk noga igenom hur mycket tid du är beredd att lägga
Tänk igenom varför just du skulle passa som marknadsundersökare
Googla marknadsundersökningar och registrera dig på de sajter som söker deltagare
Kontakta företag som SIFO och Synnovate och fråga om de behöver telefonintervjuare
Kontakta företag som arbetar med att skicka ut intervjuare på fältet

Vilka egenskaper bör man ha?

För att delta i marknadsundersökningar gäller det att du tycker om att dela med dig av ditt tyckande och tänkande. Du får vara beredd på att det tar en del tid att vara med i marknadsundersökningar och du får oftast inte så mycket betalt per undersökning. Men om du avsätter mycket tid och deltar i undersökningar på nätet finns det möjlighet att tjäna ihop lite mer pengar varje månad. Det är viktigt att du svarar så sanningsenligt du kan på frågorna och inte är rädd för att säga din åsikt. Det är bara om du gör det som undersökningen blir trovärdig.

Marknadsundersökningar Egenskaper

För att jobba som marknadsundersökare krävs det att du är ärlig, öppen, social och serviceinriktad. Du behöver också vara väldigt professionell. Om du inte utför undersökningen på rätt sätt, ställer frågorna som du ska, eller struntar i att ställa frågor, så blir ju resultatet helt fel. Då kan de som fattar beslut utifrån vad undersökningen visar ta felaktiga beslut. Om det gäller ett uppdrag där du är på plats ute på fältet och behöver närma dig främmande människor för att ställa frågor, krävs det såklart att du är orädd för nya möten och att prata med folk.

Hur..


Hur får man jobb inom marknadsundersökning?

Om du vill söka ett jobb som marknadsundersökare finns det några nyckelord som du bör ha med i ditt personliga brev. Du bör trycka på att du är pålitlig, flexibel, nyfiken, snabb, serviceminded, social och tycker om att arbeta med människor. De flesta företag som genomför marknadsundersökningar kräver inte att du ska ha någon speciell utbildning. Om de tycker att du behöver en utbildning i vad det innebär att vara marknadsundersökare och hur företaget jobbar, så kommer de att ge dig en kortare utbildning.

När du skriver ditt CV, tänk på att ta med allt du har gjort; du kanske har jobbat som barnvakt, eller på hamburgerresturang och tycker att det inte känns viktigt att nämna när du söker jobb som marknadsundersökare. Fel! Allt som visar att du gillar att jobba, jobbar bra i team och att det går att lita på dig, är bra att ta med. Så är det oavsett vilken typ av jobb du söker.

Om du kan flera språk är det väldigt bra att nämna det. Det kan komma väl till pass när du ska intervjua personer som kanske inte pratar svenska. Det kan också vara så att ett företag behöver genomföra undersökningar på ett annat språk.

Vad du ska inkludera i ditt CV

Hur mycket kan man tjäna?

Sanningen är att du inte tjänar några jättesummor på att delta i marknadsundersökningar. Om du lägger mycket tid på att löpande vara med i undersökningar på nätet, så kan du tjäna kanske någon tusenlapp i månaden, eftersom du får runt femtio kronor per undersökning du deltar i. Då får du ofta pengarna överförda till ett såkallat PayPal-konto som du lätt skaffar.

Är du med i en gruppdiskussion brukar du få några hundralappar för besväret. Men den typen av undersökningar kommer du inte bli tillfrågad om att vara med i så ofta. Svarar du på en enkätundersökning via telefon eller post, är det ofta så att du får en trisslott eller biobiljett som tack, istället för kontanter.

Om du jobbar hel – eller deltid som telefonintervjuare får du en tim – eller månadslön. Om du däremot tar uppdrag åt ett undersökningsföretag och genomför intervjuer; personliga, ute på fältet, i telefonen och så vidare, brukar du få ett par hundralappar per genomförd undersökning. Du brukar själv få bestämma hur många du tror att du klarar av att göra inom en viss tid. Du får bara betalt för de undersökningar du hunnit genomföra, och om du tror att du inte kommer hinna alla är det viktigt att säga till så att inte undersökningen blir ogiltig på grund av att de inte fått in så många svar som de måste ha.

En del företag, framförallt de som rekryterar på internet, använder sig av olika typer av belöningssystem. Det innebär att du samlar poäng när du deltar i undersökningar. Poängen kan du sedan byta in mot olika gåvor, eller i vissa fall pengar. En del företag ger dig betalt per minut det tar att svara på frågorna, till exempel en krona per minut. Undersökningarna brukar ta mellan 2 – 30 minuter att genomföra. Pengarna kan du sedan välja att få insatta på ett PayPal-konto, eller skänka till välgörenhet. De företag som har egna paneler genomför ofta utlottningar av till exempel resecheckar bland dem som ingår i panelen och svarar på frågorna.

Hur blir man en Mystery Shopper?

Mystery Shopper En Mystery shopper är en person som på uppdrag av ett företag hjälper dem att testa hur kunderna upplever servicenivån i deras butiker, receptioner eller kundtjänster. Det gör de genom att gå till en butik och handla eller besöka en kundtjänst och sedan rapportera kring hur de upplevde det. Fick du bra service? Kunde de hjälpa dig? Blev du trevligt bemött? Allt sådant är viktigt för företag att veta eftersom de inte kan finnas på plats i till exempel alla butiker och utvärdera personalen och upplevelsen som kunden får. Då är det viktigt att kunna skicka dit någon ”under cover” så att säga som kan genomföra en shopping-upplevelse och sedan berätta om den. Vad kan de göra annorlunda för att du ska bli nöjd med till exempel servicenivån, eller för den delen hur det ser ut i butiken och hur lätt det är att hitta inne i butiken. Uppdrag som mystery shopper får du nästan alltid betalt i pengar för.

Googla runt och sök på ”Mystery shopper” så hittar du de företag som använder sig av hemliga shoppare och kan kontakta dem för att ta reda på mer om vad som krävs för att bli en bra mystery shopper och om det skulle passa dig. Better Buisness är ett företag som använder mystery shoppers för att mäta hur nöjda kunder är när de använder sig av olika företags kundtjänster. Det kan handla om personliga besök i en kundtjänst, men också att du mailar eller ringer till en kundtjänst och sedan berättar vad du tyckte och vad som skulle kunna göras annorlunda. Eller förstås vad du tyckte var bra!

Hur använder sig företagen av resultaten?

Resultatet av en undersökning kan användas på lite olika sätt. Det kan vara så att företaget har velat veta vad konsumenterna tycker om en av deras produkter, och då kan de använda resultatet för att utvärdera om de ska fortsätta att tillverka och sälja produkten. Eller om det är något de borde ändra med den, till exempel förpackningen eller smakerna den kommer i om det till exempel handlar om glass eller yogurt. När företagen får veta vad konsumenterna tycker så slipper de förlora pengar på att marknadsföra och sälja produkter som ingen vill köpa. När man lanserar en helt ny produkt genomför man alltid fokusgrupper innan, för att se vad deltagarna i gruppdiskussionen tycker om produkten; smak, konsistens, föpackning och så vidare. När det gäller en produkt eller varumärke ställer man också ofta frågor om vad deltagaren får för tankar och känslor för produkten eller varumärket, eftersom särskillt varumärken bygger nästan helt på vilka känslor de framkallar hos människor – positiva eller negativa. Det är det som bestämmer varför vi väljer ett varumärke framför ett annat.

Resultat av marknadsundersökning

Det kan också vara så att företaget använder sig av resultetet av undersökningen i sin PR eller marknadsföring; på sin hemsida, i en reklamkampnaj eller när de kommunicerar med media. Då kanske de tar citat från till exempel en gruppdiskussion, och helt plötsligt ser du dina ord i TV-reklamen, till exempel: Den lenaste och godaste jordgubbsglass jag någonsin ätit! Syftet med en undersökning kan helt vara att använda till exempel siffrorna i ett pressmeddelande där företaget kan berätta att: 40% av alla kvinnor älskar jordgubbsglass.
Att tänka på

Det är viktigt att komma ihåg att du aldrig ska betala för att delta i en marknadsundersökning. Det är du som gör företaget en tjänst. Vid marknadsundersökningar gäller det som allt som oftast är en gyllene regel i livet: Om det låter för bra för att vara sant, så är det oftast det! Läs noga igenom vad det är företaget vill att du ska göra innan du går med på att delta i en undersökning eller utföra en undersökning. Lovar företaget att du kan tjäna massor med pengar, är det troligt att det är någonting lurt, för det här är inte det område där du tjänar din första miljon. Däremot kan det vara både kul och lärorikt att både vara med i och göra marknadsundersökningar. Du får en tydlig inblick i hur företagen arbetar och hur marknaden fungerar. Ofta kan du tjäna lite extra pengar, du blir en erfarenhet rikare, och det ser bra ut i ditt cv att du har jobbat med något som kräver att du är seriös, noggrann och socialt kompetent.