Skatteregler när man tjänar pengar på nätet

Behöver du skatta på pengarna du tjänar online?Nya tider och nya sätt att tjäna pengar. För de flesta är det en självklarhet att betala skatt när man har intäkter. När man tjänar pengar på nätet kan det dock vara lite klurigt hur reglerna ska tolkas. Vissa inkomster och ersättningar hamnar i en gråzon och det blir svårt att veta hur man ska förhålla sig till reglerna. Med denna artikel ges en guide i vad som gäller när man tjänar pengar på nätet genom att göra betalda undersökningar, blogga och få presenter skickade till sig.

Blogga och göra betalda undersökningar som en hobby eller näringsverksamhet?

De flesta börjar blogga och göra betalda undersökningar i liten skala men många har ambitionen att bli stora och börja tjäna pengar. Till en början har du kanske bloggen eller de betalda undersökningarna vid sidan av som en hobby och studerar eller jobbar samtidigt. Så fort du börjar tjäna pengar är det dags att uppge detta och betala skatt. Du är själv ansvarig för att uppge dina intäkter. Företagen som du gör undersökningarna åt eller som betalar dig för bloggen meddelar inte Skatteverket. Man skiljer mellan två olika verksamheter – hobbyverksamhet och näringsverksamhet.

Hobbyverksamhet

När du driver bloggen eller gör betalda undersökningar på fritiden och det inte är din huvudsakliga försörjning kallas det för hobbyverksamhet. Hobby räknas till inkomstslaget tjänst och i stort sett alla inkomster från hobbyverksamhet är skattepliktiga. Redan första kronan som man går med vinst med ska deklareras och betalas skatt för. Inkomsten redovisas som inkomst av tjänst och läggs till på din anställningsinkomst. Överskottet av din verksamhet ska deklareras i inkomstdeklarationen. Skulle du inte gå med vinst behöver du inte deklarera. Beskattning sker var för sig inom inkomstslaget tjänst och du betalar själv sociala avgifter i form av egenavgifter. Det som skiljer hobbyverksamhet från annan inkomst av tjänst är att resultatet av verksamheten beräknas för sig, eventuellt underskott behandlas på särskilt sätt och om det blir överskott ska du betala egenavgifter.

Spara kvitton

Spara kvitton
För att ha koll på inkomster och utgifter gäller det att spara kvitton och andra viktiga handlingar. Hobbyverksamhet deklareras på separata blanketter. Utöver själva inkomstskatten (ligger på cirka 30 procent beroende på kommun) måste man även betala egenavgifter/sociala avgifter. Man måste spara alla kvitton, räkningar och andra viktiga anteckningar som rör verksamheten så du kan visa upp dessa om Skatteverket vill göra en kontroll. I minst sex år bör viktiga handlingar sparas. Även om hobbyverksamheten utvisar underskott som du inte behöver deklarera för ska du spara alla handlingar. Underlaget måste sparas för att visa att du har rätt att göra avdrag för underskottet senare år.

Näringsverksamhet

Om din blogg eller de betalda undersökningarna istället bedrivs självständigt, under en längre tid och du har ett vinstsyfte ska den beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet. En näringsverksamhet kännetecknas av att syftet med verksamheten är att gå med vinst. Det är också fråga om en yrkesmässig verksamhet som bedrivs regelbundet och varaktigt. Du räknar alltså inte med endast tillfälliga inkomster utan du ser en kontinuitet i intäkterna från bloggen eller de betalda undersökningarna. Har du dessa ambitioner och du börjar få intäkter är det alltså en näringsverksamhet du bedriver. Då är det dags att starta ett företag. Innan du startar företag är det mycket att sätta sig in i och ta ställning till. Bland annat måste du bestämma vilken företagsform du ska ha. På Skatteverkets hemsida och på verksamt.se finns information till dig som står i kast med att starta upp ett företag.

Rätt att tjäna 18 824 kronor per år

Skatta när man tjänar på internet
Det kan kännas motigt att behöva betala skatt då det äter upp en del av intäkten. En fördel är att det finns saker som du kan räkna som utgifter. Datorn som krävs för att du ska kunna utföra ditt jobb är exempel på en utgift som kan räknas bort från din framtida vinst. Vissa saker är dock en tolkningsfråga men du kan alltid vända dig till Skatteverket för att få råd. Man har även rätt att tjäna upp till ett visst belopp innan man behöver betala skatt. Om du till exempel studerar kan du göra betalda undersökningar som extra knäck och har rätt att tjäna 18 824 kronor per år (2013) innan du behöver börja betala inkomstskatt.

Presenter som skickas till bloggare

När man driver en framgångsrik blogg är det inte ovanligt att företag skickar gratisprodukter till bloggaren. Deras förhoppning är att man ska göra reklam för produkterna i bloggen. Många bloggare gör också så genom att visa upp och skriva om produkterna. Om företaget förväntar sig att du skriver om produkterna i bloggen kan produkterna som du får ses som en ersättning för det arbete du utfört. Du gör reklam för deras produkter och i gengäld får du dessa produkter.

Gratisprodukter räknas som intäkt

Presenterna du får skickade till dig bedöms som en intäkt. Intäkten är summan av produktens marknadsvärde, det vill säga det du hade behövt betala om du själv köpt varan i butik. Beroende på hur bloggverksamheten bedrivs ska intäkten då redovisas antingen som näringsverksamhet eller tjänsteinkomst.

Skicka tillbaka produkter

Skatteregler för bloggare
Skatteverket har på senare tid blivit hårdare i sin granskning av bloggare. Det är framförallt gratisprodukterna som skapat en debatt. Reglerna kan verka lite snåriga och svårtolkade när du inte har bett om att få produkterna till dig och det inte finns någon överenskommelse mellan dig och företaget. Det är dock företagens förhoppning att du ska göra reklam för deras produkter i bloggen. Är du inte intresserad av att uppge gratisprodukter som intäkt gör du därför bäst i att skicka tillbaka dem till företaget och be dem att inte skicka fler. I annat fall måste du uppge produkterna som intäkt.

När överenskommelse finns

Som bloggare kan man ha avtal med företag. Ni har då ett uttalat samarbete som ni tillsammans kommit fram till. Det kan till exempel innebära att du nämner företaget och visar deras produkter i din blogg. Till skillnad från när det skickas gratisprodukter till dig är det här en överenskommelse mellan dig och företaget hur din motprestation ska se ut innan du får ersättningen. Du får ersättning för att du utfört ett arbete vilken sedan redovisas som näringsverksamhet alternativt tjänsteinkomst beroende på vilken bloggverksamhet du bedriver.

Intäkterna från bloggen kan vara av olika typer. Intäkterna deklareras och beskattas beroende på hur bloggen drivs och hur ditt syfte ser ut. Drivs bloggen med vinstsyfte som näringsverksamhet ska alla intäkter från bloggen redovisas i näringsverksamheten (undantag gäller försäljning av personliga tillgångar). Man kan alltså inte dela upp olika intäkter, exempelvis går det inte att redovisa affiliateintäkter som näringsverksamhet och ersättning för att du skrivit om och gjort reklam för ett företag som hobbyverksamhet.

Källa: Skatteverket

Vill du ta reda på om du är skatteskyldig? Gör skattetestet!

Till toppen av sidan