Marknadsundersökningar i Stockholm

Begreppet marknadsundersökning handlar om att undersöka kundernas varumärkes- och produktkännedom, att kartlägga den potentiella och befintliga marknaden, och om produkt- och tjänsteutvärdering. Ibland förekommer så kallade observationsundersökningar, där man studerar hur kunder och konsumenter rör sig och beter sig i butiker eller på mässor. Allra vanligast är dock att undersökningen utförs via intervjuer och då i form av telefonintervjuer, personliga intervjuer, skriftliga enkäter i brevform eller på Internet. Marknadsundersökningar är alltså företagens sätt att ta reda på om deras produkter och tjänster går hem ute på fältet, det vill säga hos dig som konsument.

Som testperson har du möjlighet att delta i antingen fysiska paneler, som kan bedrivas i undersökningsföretagets lokaler i Sveriges större städer, eller via ett hembesök hos dig, eller som telefonintervjuer. Ett annat alternativ är att delta i webbundersökningar på Internet, med hjälp av din dator, mobiltelefon, smartphone eller surfplatta.
Marknadsundersökningar i Stockholm

Kvalitativa undersökningar i Stockholm

Den som bor i, eller har möjlighet att smidigt kunna resa till lite större städer, som till exempel Stockholm, kan anmäla sig till kvalitativa marknadsundersökningar, det vill säga ett begränsat urval av paneler med få deltagare, som träffas under några timmar i bestämda lokaler på kvällstid. Där kan man få testa och smaka på produkter och diskutera dessa i grupp, eller bli intervjuad, och få ersättning för det. Ibland kan man även få med sig produkter hem, för att utvärdera dem under en längre tid, och sedan delge sina åsikter om dem i efterhand. Företaget använder den här typen av undersökning främst för att få en djupare förståelse för varför, och på vilket sätt, målgruppen reagerar på exempelvis produktens smak, konsistens, funktion, utformning och liknande, snarare än att ta reda på hur många som är intresserade av produkten.

Intresseanmälan till sådana här undersökningar kan göras via ett formulär på undersökningsföretagens egna webbsidor, som till exempel hos Ipsos Sweden, Perspektiv Undersökningar AB eller Beyond Research AB. Du kan också anmäla intresse genom ett telefonsamtal till det aktuella undersökningsföretaget. Håll även ögonen öppna efter flygblad och foldrar med erbjudanden om panelmedlemskap när du är ute på stan!

Online-undersökningar på Internet

Marknadsundersökningar på interent
Enklast för den som bor långt ifrån de större städerna, eller har svårt att resa, är kanske att delta i betalda marknadsundersökningar som sker via Internet. Den här typen av undersökningar handlar ofta om vad du tycker och tänker om det du får se eller läsa vid undersökningstillfället, men det kan också handla om vad du tycker om produkter som du kanske redan har köpt, eller planerar att köpa. Tidsåtgången för dessa undersökningar varierar med allt ifrån några minuter, upp till en halvtimme. En del undersökningar kan pågå i flera dagar, men då i dagboksform, då man spenderar några minuter varje dag under en period med att redogöra för exempelvis vad man har ätit eller gjort. Belöningen för att man har ställt upp kan vara pengar eller poäng som kan lösas in mot presentkort eller produkter.

Det finns många undersökningsföretag som erbjuder undersökningar på Internet och det gäller att vara noggrann när man väljer vilka av dem man ska registrera sig hos, så att man är säker på att man samarbetar med ett seriöst företag och inte blir lurad. PanelSök samarbetar enbart med seriösa och legitima undersökningsföretag, som exempelvis Ipsos och Toluna som följer de svenska regler och lagstiftningar som gäller för marknadsundersökningar.

Klicka här om du vill gå med i PanelSök och prova på att delta i marknadsundersökningar på internet.

Dina åsikter gör skillnad!

De åsikter som du delger företagen rinner inte ut i sanden. En marknadsundersökning kostar förhållandevis ganska mycket för ett företag att genomföra, och därför behandlas resultaten också som guldägg. De används för att förbättra produkten, idén, marknadsföringen, företagets image och mycket mer! Mest tydligt är det för den som har fått vara med och tycka till om exempelvis ett företags reklamfilm, eller en produkts förpackning, när dessa lanseras och de brister som man har anmärkt på har åtgärdats, eller förbättringar man har föreslagit har genomförts. En del företag väljer också att publicera resultatet av undersökningen i rapportform på sin webbsida.

Undersökningsföretaget Dela din åsiktIpsos väljarbarometer är välkänd bland människor som intresserar sig för vardagliga samhälls- och politikfrågor. Det man vill uppnå med dessa undersökningar är att få ett hum om hur landets politiska partier ligger till hos väljarna, och vilka partier som ligger bra till inför nästa valperiod. Partierna får en fingervisning om vad de behöver jobba mer med. Undersökningarna genomförs varje månad via telefonintervjuer med myndiga svenska medborgare, i ett urval som representerar hela riket. Resultaten från de undersökningarna kan man ofta läsa i dagspressen, men även på Ipsos egen webbsida.

Vem kan vara med?

Marknadsundersökningarna som utförs på plats i lokaler i Stockholm, vänder sig till konsumenter som är mellan 16 och 65 år, både kvinnor och män. Kravet är att man är intresserad och engagerar sig i de undersökningar som görs, alltså att man tycker att det är spännande att prova nya smaker eller dofta på nya dofter, även sådana som man kanske inte är van vid. Många tycker att denna typ av undersökningar är riktigt trivsamma, och ser fram emot kommande tillfällen.

De undersökningar som görs på Internet vänder sig oftare till en lite bredare målgrupp. De undersökningar du blir inbjuden till passar olika bra, beroende på hur mycket information du har uppgett om dig själv. Om du är allt för försiktig med att berätta vem du är och vad du är intresserad av, kan det hända att du får inbjudningar till undersökningar som inte alls intresserar dig. Fördelen är att du kan utföra den här typen av undersökningar när det passar dig och har en stund över. Du behöver inte lämna hemmet och det enda du behöver är en dator, smartphone eller surfplatta och Internetuppkoppling.

Du som konsument och de åsikter du har, är viktiga för en färgstark och fungerande marknad, som kan erbjuda tjänster och produkter av bra kvalitet. Innovatören jobbar med att ta fram nya produkter eller förbättra befintliga produkter. Konsumenten jobbar med att tala om för innovatörerna om de har lyckats eller får bakläxa. Marknadsundersökningen är ett fantastiskt, dynamiskt redskap för att göra det samarbetet möjligt!